Biografische Coaching

Ieder mens kan elk moment zijn of haar leven bewust in de hand nemen. Door middel van biografisch zelfonderzoek en zelfreflectie worden niet alleen het unieke van de eigen levensloop en de eigen levensthema’s ontdekt, ook wordt meer inzicht gekregen in de eigen persoonlijkheid en in de plaats en betekenis die zowel positief als negatieve ervaringen uit het verleden in het heden en in de toekomst kunnen hebben.

Er kan daardoor meer greep worden verkregen op hetgeen je op je levenspad ontmoet en de gebeurtenissen die je overkomen. Je krijgt meer handvatten om bewuste keuzes te maken op het moment dat ontwikkelingsvragen zich aandienen. Je neemt verantwoording voor je eigen leven en gaat op zoek naar de rode draad in je leven met biografiewerk.

In het eerste gesprek onderzoeken we de vraag waarmee je komt. Dan stemmen we samen af hoe we te werk gaan. Het kunnen allerlei vragen zijn die je op dat moment bezig houden. Welke studie zal ik kiezen, moet ik van baan veranderen, of ga ik wel of niet verhuizen, tot grote vragen als: past deze partner nog bij mij of waarom loop ik steeds tegen dezelfde thema’s aan en loop ik nog steeds in de pas en voor wie? Voor mijzelf of omdat ik dat zo gewend ben? En waar komt dat dan vandaan?

Het intake gesprek duurt ongeveer 1½ uur en de vervolggesprekken een uur. De kosten zijn €72.50 per uur incl. BTW (of naar draagkracht)