Gespreksvormen

Het intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek komen we samen tot een zo duidelijk mogelijke werkvraag waarmee we de gesprekken in kunnen gaan. Ook bepalen we dan de meest passende werkvorm die we in de verdere gesprekken zullen hanteren. 

Zelfportret in vier gesprekken:

In dit traject ga je zien en ervaren wie je bent, waar je staat en waar je naar op weg bent. Je onderzoekt via de verschillende levensgebieden, fysiek/omgeving, energie/gewoontes, drijfveren/kwaliteiten, keuzes/besluiten. Door inzichten die je tijdens deze gesprekken opdoet, kom je te weten hoe je in de huidige levenssituatie kunt omgaan met jezelf en je omgeving. Dit geeft bewustwording, richting en daadkracht.

Levensloopgesprekken:

In een aantal levensloop gesprekken onderzoek je per gesprek een levensfase van zeven jaar. Je krijgt zo een beeld van je eigen biografie door alle levensfasen, ontwikkelingen, drijfveren en de rode draad in je biografie. Je vindt antwoorden op vragen als: waar kom ik vandaan? wie en waar ben ik nu? en welke weg ga ik…

Deze gesprekken laten je terugblikken op je eigen biografie met een milde blik en zonder oordeel. Het geeft inzicht in je eigen thema’s en geeft antwoord op de vraag: Waarom doe ik dit zoals ik dit doe? Deze gesprekken kunnen bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde en autonomie.

In verband met corona is een sessie via Zoom ook mogelijk. 

Kosten per gesprek: 70 euro per uur excl. BTW.