Biografische Coaching / levensloopkunde

Ieder mens kan elk moment zijn of haar leven bewust in de hand nemen. Door middel van biografisch zelfonderzoek en zelfreflectie worden niet alleen het unieke van de eigen levensloop en de eigen levensthema’s ontdekt, ook wordt meer inzicht gekregen in de eigen persoonlijkheid en in de plaats en betekenis die zowel positief als negatieve ervaringen uit het verleden in het heden en in de toekomst kunnen hebben.

Er kan daardoor meer greep worden verkregen op hetgeen je op je levenspad ontmoet en de gebeurtenissen die je overkomen. Je krijgt meer handvatten om bewuste keuzes te maken op het moment dat ontwikkelingsvragen zich aandienen. Die kunnen betrekking hebben op vele levensgebieden, zoals het vinden van balans in werk en relaties, gezin, het omgaan met vitaliteit en gezondheid, of het omgaan met jezelf. Je neemt verantwoording voor je eigen leven en gaat op zoek naar de rode draad in je leven.

In het eerste gesprek onderzoeken we de vraag waarmee je komt. Dan stemmen we samen af hoe we te werk gaan. De gesprekken duren een uur.

De kosten zijn €60,- per uur excl. BTW